ENDEMIT
SPOLUPRÁCE
Ing. arch. Blanka Johanisová
Pardubice - 1981

autorizovaný architekt, člen ČKA, e.č. 4062

Fakultu architektury ČVUT v Praze dokončila v r. 2006. Během studia absolvovala roční stáž na École Nationale Supérieure d'Architecture v Paříži v La Villette. Poté, co prošla dvěma pražskými ateliery, se stává v roce 2010 spoluzakladatelkou vlastního architektonického studia. Ve své tvorbě se snaží prosazovat principy přírodní architektury a zdravých budov, s čímž souvisí i problematika navrhování nízkoenergetických a pasivních domů. Pravidelně se účastní konferencí a workshopů zaměřených na tato témata.

Přispívá k popularizaci staveb užívajících slaměné a hliněné konstrukce publikační činností, organizací vlastních workshopů a přednášek. Je členkou občanského sdružení Ekodům.
Ing. arch. Viktor Johanis
Hradec Králové - 1981

V roce 2006 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Na vysoké škole spolupracoval se skupinou Digitální architekt, která se zabývala organizací mezinárodních přednášek a workshopů na téma parametrické architektury a designu. Je jedním z mála specialistů, kteří aktivně rozšiřují kolekci české digitální architektonické tvorby - přednáškovou činností, výukou na FA ČVUT, vlastními projekty a realizacemi.

V roce 2011 se stal jedním ze spoluzakladatelů občanského sdružení Odborná rada pro BIM (Building information modeling). Na akademické půdě a v projekční činnosti se aktivně zabývá problematikou BIM technologie včetně jejího aplikování do praxe.