PROFIL
SLUŽBY
PROFIL ARCHITEKTONICKÉHO STUDIA

- Základní důraz klademe na jedinečnost. Každý klient a prostředí, ve kterém chce realizovat své zadání, vyžaduje specifický přístup a individuální řešení.

- Architekturu chápeme jako multidisciplinární proces

- Projekty vytváříme harmonickým skloubením následujících obvyklých i netradičních přístupů:

Přírodní přístup neboli zdravý rozum
Při návrhu si klademe zásadní otázky: Odkud a jaké materiály jsou na stavbu zvoleny? Jaké vnitřní prostředí stavba vytváří? Kolik energií se spotřebuje jejím provozem (topení, chlazení, ohřev vody, osvětlení) a výstavbou? Je pro nás důležité, jak se bude budoucí uživatel cítit uvnitř stavby, ale i na svém pozemku. Klientům se snažíme nabízet zdravější a ekologičtější alternativy. Před volbou konečného řešení vždy společně pečlivě zvažujeme všechny argumenty. Kromě běžných stavebních materiálů ovládáme i technologie stavění z nekonvenčních materiálů a všechny zájemce s jejich problematikou rádi seznámíme.

BIM
Projektová činnost našeho atelieru je založena na konceptu práce s Informačním modelem budovy (BIM = Building information modeling). Tuto technologii užíváme od prvotních hmotových skic a konceptuálních úvah až po detailní technické dopracování návrhů a využití při realizaci. BIM umožňuje architektovi a projektantovi minimalizovat chyby, které vznikají při zpracování projektu tradičními postupy (Odborná rada pro BIM–Czech BIM council).

Parametrický design
Při naší práci využíváme moderních možností, které s sebou přináší využití výpočetních technologií v návrhu a samotné realizaci stavby. Pokud si to zadání vyžaduje, využíváme parametrických modelů. Interiérové prvky i celé stavby vytváříme pomocí inteligentního nástroje, který nám umožňuje návrh lépe měnit, optimalizovat na základě vstupních údajů, generovat dokumentaci nebo potřebná data předat přímo výrobnímu stroji.

- Jakékoliv svébytné a netradiční zadání bereme jako výzvu.

- Naším prvořadým cílem je pro nás fungující architektura, které nelze dosáhnout bez spokojenosti klienta.