EXPOZICE HORNICTVÍ
interiér

investor: Národní technické muzeum
autor: Petr Janda
spoluautor: Viktor Johanis
Blanka Johanisová
lokalita: Praha
Architekt Petr Janda nás oslovil s nabídkou ke spolupráci na multidisciplinárním projektu vstupní části expozice hornictví ve sklepích Národního technického muzea. Relativně standardní kubický prostor současného suterénu bude doplněn krystalickou strukturou sestavenou z nepravidelně uspořádaných trojúhelníků různých velikostí vyrobených z černého smaltovaného skla, tvořících kompaktní plášť stěn, stropu a podlahy celého interiéru. Do tohoto prostoru budou zakomponovány vitríny jako integrální součást celé struktury. Způsob vystavení exponátů pracuje s dojmem, že jednotlivé vystavené předměty jsou uvnitř „krystalu“ stěny.
Pro vytvoření takto komplikované struktury jsme použili inteligentního digitálního modelu, který nejen obrazově popisoval prostor, ale zároveň vytvářel databázi všech prvků, které v něm byly obsaženy. Tento nástroj nám také umožnil optimalizovat interiér na základě požadavků všech specialistů, kteří byli do projektu zapojeni. V neposlední řadě by databáze modelu měla sloužit i pro samotnou výrobu a výstavbu.