SLAMĚNÁ BANJA
drobná architektura

investor: manželé Kutálkovi
autor: Blanka Johanisová
lokalita: Skryje u Tišnova
realizace: 2010
Se stavbou vlhké sauny ruského typu (tzv. banji) nás oslovil investor, který měl s jejím provozem osobní zkušenost z ruské Sibiře. Oproti tradičnímu pojetí banji zde byl požadavek využít jako hlavní konstrukční materiál slaměné balíky, což jsme uvítali jako zajímavý experiment, na kterém bude možno prokázat a prakticky testovat odolnost zvolených materiálů v extrémním vlhkostním zatížení. Stavbu jsme organizovali formou tří navazujících workshopů.

I. Slaměné stěny byly postaveny technikou tzv.„hybridní konstrukce“ – tj. sláma je zprvu samonosná, později ztratí část nosné funkce a přeberou ji rohové podpůrné prvky.

II. Na připravenou zaklopenou konstrukci stropu jsme vytvořili skladbu zelené střechy.

III. Celý objekt dostal ze všech stran hliněnou vrstvu omítky – ze statických a požárních důvodů. Hliněná omítka také absorbuje uvnitř vznikající vlhkost, která by po nasycení omítky následně neměla dále pronikat do slaměných stěn. Závěrem byla banja zvenčí opatřena dřevěným pobitím, dokončovací práce na interiéru probíhají.