RODINNÁ FARMA
rodinný dům - koncept

autor: Blanka Johanisová
Viktor Johanis
lokalita: Všenory
Úloha spočívala ve vyřešení koncepce většího domu, u kterého bylo potřeba skloubit residenční bydlení s malou rodinnou farmou. Orientace pozemku nebyla nepříliš optimální, severní svah s přístupem zespod. Dvě zcela rozdílné funkce jsme oddělili úrovňově – zemědělský provoz a parkování jsme navrhli ve spodním podlaží a obytnou část nad ním plynule přecházející ve svah. Zelená střecha navazuje na okolní terén, takže dům splývá s krajinou. Obytné patro je řešeno jako atriový dům, takže je dosaženo potřebného proslunění, výhledů a zároveň pocitu bezpečí a soukromí v uzavřeném atriu. Materiálové řešení domu odpovídá nejvyšším nárokům na zdravé vnitřní prostředí ekologicky vnímavého investora a také vyššímu standardu bydlení. Na jeho stavbu by byly v maximální míře použity přírodní materiály jako kámen, dřevo, hliněné omítky, akumulační zdi z dusané hlíny nebo skládaných kamenů, izolace byla uvažována slaměná nebo konopná.