JINDŘICHOVICE
rodinný dům

investor: Dana Lindenthalová, Mikuláš Treml
autor: Blanka Johanisová
Viktor Johanis
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem
realizace: 2012
Se zadáním tohoto domu nás oslovili vlastníci parcely určené k výstavbě nízkonákladové ekologické dřevostavby. Hledali pro sebe specifické řešení, které by za minimum peněz splnilo jejich požadavky na vlastní bydlení. Od počátku jsme se shodli na atypickém pojetí formy domu, který bude kompaktní a racionálně uspořádaný. Výsledný tvar byl inspirován solitérním kamenem - puklým bludným balvanem. Hlavní obytný objekt je doplněn sousední účelovou stavbou budovanou ve druhé etapě. Návrh počítá se svépomocnou výstavbou. Konstrukčním systémem je dřevěný skelet založený na betonových pasech. Objekt je izolován celulózou a má zelenou střechu. Dům umožňuje soběstačné fungování v souladu s přírodou. K topení a vaření slouží kamna s pecí na dřevo. Vytápění v přechodovém období zajišťuje vzduchový sluneční kolektor a k ohřevu vody slouží teplovodní kolektory. Vzhledem k absenci kanalizace v této části obce byla volena separační toaleta, která umožňuje odpad kompostovat. Zbylé šedé odpadní vody budou přečištěny pískovým filtrem a vsakovány na pozemku.