CAFÉBAR
interiér

investor: Jan Mitáček
autor: Michal Kutálek - Next Level studio
Viktor Johanis
lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště
realizace: 2008
fotografie: Martin Kocych
Majitelé penzionu ve Starém Městě u Uherského Hradiště se rozhodli vybudovat v sousedním starším objektu kavárnu. Zadáním bylo navrhnout a realizovat ve velmi krátké době bar bez radikálních stavebních úprav. Řešená místnost o rozměrech 3,5 x 4 x 11 m nenabízel mnoho dispozičních variant.
Celý prostor byl velice členěný. Průvlak a pilíře ho rozdělovaly do dvou jinak velkých částí s různou světlou výškou a u stropu sem vstupovalo točité schodiště. Bylo rovněž nutné zakrýt vzduchotechniku. Proto bylo rozhodnuto celý prostor sjednotit skulpturálním podhledem, jehož plynulé křivky celý interiér pocitově spojí. Zajímavé řešení stropu také částečně nahrazuje chybějící výhled do krajiny.
Podhled je navržen metodou parametrického designu. Jedná se o jednu z prvních realizací digitální architektury u nás. Tato metoda nám umožnila takto komplikovaný tvar optimalizovat a zajistit jeho jednoduchou vyrobitelnost. Organický tvar je především z důvodů finanční náročnosti a snadné realizovatelnosti navržen s lineárních prvků. Výsledné křivky jsou z nich vyskládány díky rozdílným délkám jednotlivých lamel.